Informatie

Op deze pagina vindt u informatie over de manier waarop wij uw privacy beschermen en uw persoonsgebonden gegevens verwerken.

Als u uw privacyinstellingen wilt wijzigen (toestemming geven of intrekken), klikt u hier om uw instellingen te wijzigen.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens op onze website is:

Active on Holiday BV
Wannersgaard 30
6931 LJ Westervoort
Nederland
Tel.: +31 85 020 5242
E-mail: info@activeonholiday.com

Consent Management Tool

LEGALWEB.IO via KEY CDN

Op onze website gebruiken wij de Consent Management Tool van LEGALWEB.IO, legalweb GmbH, Fürbergstraße 42a, 5020 Salzburg, Oostenrijk. Dit programma plaatst een cookie op uw apparaat om de diensten op te slaan die u al dan niet hebt geselecteerd. Deze cookie krijgt geen gebruikersgerelateerde ID en slaat geen andere persoonlijke gegevens op. De gegevens worden maximaal 1095 dagen opgeslagen en daarna automatisch verwijderd. Het bewaren van deze gegevens vindt zijn grondslag in art. 11.7a Dutch telecommunications act.

De Consent Management Tool wordt via de onderaannemende verwerker Key CDN, proinity LLC, Faerberstrasse 9, CH-8832 Wollerau, Zwitserland geladen. Key CDN verzamelt uw IP-adres uitsluitend om de veiligheid van het datacenter te waarborgen. Er vindt geen gegevensdoorgifte plaats van uw IP-adres naar legalweb GmbH. De passende bescherming bij doorgifte van gegevens naar Zwitserland vindt plaats op grond van artikel 45 van de DSGVO in samenhang met het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie C(2000) 2304.

Gegevensverwerking op uw eindapparaat

De hierna beschreven verwerkingen maken gebruik van technologieën zoals scripts, cookies, WebSQL, LocalStorage, session storage, ... . Deze technologieën slaan of lezen gegevens op uw eindapparaat deze uit.

Webhost

Amazon AWS

Wij hosten onze website bij onze verwerker Amazon AWS, Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Verenigde Staten.

De verbindingsgegevens worden verwerkt om de website beschikbaar te stellen en weer te geven. De gegevens worden voor geen ander doel opgeslagen dan voor het beschikbaar stellen en weergeven. De verbindingsgegevens worden echter om veiligheidsredenen door onze verwerker opgeslagen. De verwerkingsduur is variabel en stopt als de veiligheidsmaatregelen niet meer nodig zijn. Bovendien anonimiseert onze verwerker de verzamelde gegevens onmiddellijk nadat deze zijn verzameld. De verwerker verstrekt ons de anonieme gegevens voor evaluaties en alleen in de vorm van statistieken. Wij gebruiken deze statistieken slechts om fouten te verhelpen en onze website te verbeteren.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is de absoluut technische noodzaak voor de beschikbaarstelling en levering van de door uw aanmelding uitdrukkelijk aangevraagde dienst "Website" zoals bedoeld in art. 11.7a Dutch telecommunications act.

Content Delivery Network

Key CDN

Wij hosten delen van onze website bij onze verwerker Key CDN, proinity LLC, Faerberstrasse 9, CH-8832 Wollerau, Zwitserland.

De verbindingsgegevens worden verwerkt om de website beschikbaar te stellen en weer te geven. De gegevens worden voor geen ander doel opgeslagen dan voor het beschikbaar stellen en weergeven. De verbindingsgegevens worden echter om veiligheidsredenen door onze verwerker opgeslagen. De verwerkingsduur is variabel en stopt als de veiligheidsmaatregelen niet meer nodig zijn. Bovendien anonimiseert onze verwerker de verzamelde gegevens onmiddellijk nadat deze zijn verzameld. De verwerker verstrekt ons de anonieme gegevens voor evaluaties en alleen in de vorm van statistieken. Wij gebruiken deze statistieken slechts om fouten te verhelpen en onze website te verbeteren.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is de absoluut technische noodzaak voor de beschikbaarstelling en levering van de door uw aanmelding uitdrukkelijk aangevraagde dienst "Website" zoals bedoeld in art. 11.7a Dutch telecommunications act. De passende bescherming bij doorgifte van gegevens naar Zwitserland vindt plaats op grond van artikel 45 van de DSGVO in samenhang met het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie C(2000) 2304.

Tag Manager

Google Tag Manager

Na uw toestemming verwerken wij uw persoonsgegevens samen met de dienst Google Tag Manager, Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Wij gebruiken uw gegevens dan om voor u verdere diensten op onze website in gang te zetten, te controleren en te beheren. In dit specifieke geval moet de bovengenoemde dienst worden beheerd via de Google Tag Manager. Als u geen toestemming geeft, heeft dat dus precies dezelfde gevolgen als voor de hierboven beschreven dienst. Uw toestemming kunt u ongedaan maken door privacy-instellingen te wijzigen.

Wij staan toe dat de Google Tag Manager verbindingsgegevens en gegevens van uw webbrowser verzamelt. Deze worden door Google gebruikt om de dienst verder te ontwikkelen.

De doorgifte van uw gegevens naar de VS gebeurt op basis van uw toestemming zoals bedoeld in art. 49 lid 1 sub a in samenhang met art. 6 lid 1 sub a DSGVO. De persoonsgegevens zijn in de EU beter beschermd dan in de VS. Voordat u uw toestemming geeft, wordt u op dit feit gewezen. Met name Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen toegang krijgen tot uw gegevens zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld en zonder dat u daartegen gerechtelijke stappen kunt ondernemen. Daarom heeft het Europees Hof van Justitie in een arrest het vorige adequaatheidsbesluit (Privacy Shield) ongeldig verklaard.

Webanalyse

Google Analytics

Na uw toestemming verwerken wij uw persoonsgegevens samen met de dienst Google Analytics, Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Wij gebruiken uw gegevens dan om fouten te analyseren en de website statistisch te evalueren. Als u geen toestemming geeft, heeft dat geen onmiddellijke gevolgen voor het functioneren van de website, maar zonder statistische gegevens zal het voor ons moeilijker zijn de website verder te ontwikkelen. Uw toestemming kunt u ongedaan maken door privacy-instellingen te wijzigen.

Wij staan de dienst toe om gegevens van de verbinding, uw webbrowser en de geraadpleegde inhoud te verzamelen, alsmede om analysesoftware te gebruiken en gegevens op uw eindapparaat op te slaan. De dienst anonimiseert de verzamelde gegevens onmiddellijk nadat deze zijn verzameld. Wij ontvangen de anonieme gegevens uitsluitend in de vorm van statistieken. Wij gebruiken deze statistieken slechts ter evaluatie om fouten te verhelpen en onze website te verbeteren. De gegevens op uw eindapparaat worden maximaal twee jaar bewaard. De doorgifte van uw gegevens naar de VS gebeurt op basis van uw toestemming zoals bedoeld in art. 49 lid 1 sub a in samenhang met art. 6 lid 1 sub a DSGVO. De persoonsgegevens zijn in de EU beter beschermd dan in de VS. Voordat u uw toestemming geeft, wordt u op dit feit gewezen. Met name Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen toegang krijgen tot uw gegevens zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld en zonder dat u daartegen gerechtelijke stappen kunt ondernemen. Daarom heeft het Europees Hof van Justitie in een arrest het vorige adequaatheidsbesluit (Privacy Shield) ongeldig verklaard.

Remarketing

Bing Ads

Na uw toestemming verwerken wij uw persoonsgegevens samen met de dienst Bing Ads, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Wij gebruiken uw gegevens dan om gepersonaliseerde reclame te activeren en het succes van de reclame te meten.

Als u geen toestemming geeft, heeft dat geen onmiddellijke gevolgen voor het functioneren van de website, maar wij kunnen dan geen gepersonaliseerde reclame op uw eindapparaten weergeven. Uw toestemming kunt u ongedaan maken door privacy-instellingen te wijzigen.

De dienst mag verbindingsgegevens verzamelen en ook gegevens van uw webbrowser en de geraadpleegde inhoud. Bovendien mag de dienst volg- en herkenningssoftware (track & trace) uitvoeren en gegevens op uw eindapparaat opslaan. Met deze tracking- en herkenningssoftware kan de dienst zijn advertentienetwerk uitbreiden en u herkennen wanneer u externe websites bezoekt. De dienst kan ook gepersonaliseerde reclame weergeven. De verzamelde gegevens gebruiken wij bovendien om het succes van onze reclame te meten. De gegevens op uw eindapparaat worden maximaal twee jaar bewaard.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming zoals bedoeld in art. 11.7a Dutch telecommunications act.

De doorgifte van uw gegevens naar de VS gebeurt op basis van uw toestemming zoals bedoeld in art. 49 lid 1 sub a in samenhang met art. 6 lid 1 sub a DSGVO. De persoonsgegevens zijn in de EU beter beschermd dan in de VS. Voordat u uw toestemming geeft, wordt u op dit feit gewezen. Met name Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen toegang krijgen tot uw gegevens zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld en zonder dat u daartegen gerechtelijke stappen kunt ondernemen. Daarom heeft het Europees Hof van Justitie in een arrest het vorige adequaatheidsbesluit (Privacy Shield) ongeldig verklaard.

Google Ads

Na uw toestemming verwerken wij uw persoonsgegevens samen met de dienst Google Ads, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Wij gebruiken uw gegevens dan om gepersonaliseerde reclame te activeren en het succes van de reclame te meten.

Als u geen toestemming geeft, heeft dat geen onmiddellijke gevolgen voor het functioneren van de website, maar wij kunnen dan geen gepersonaliseerde reclame op uw eindapparaten weergeven. Uw toestemming kunt u ongedaan maken door privacy-instellingen te wijzigen.

De dienst mag verbindingsgegevens verzamelen en ook gegevens van uw webbrowser en de geraadpleegde inhoud. Bovendien mag de dienst volg- en herkenningssoftware (track & trace) uitvoeren en gegevens op uw eindapparaat opslaan. Met deze tracking- en herkenningssoftware kan de dienst zijn advertentienetwerk uitbreiden en u herkennen wanneer u externe websites bezoekt. De dienst kan ook gepersonaliseerde reclame weergeven. De verzamelde gegevens gebruiken wij bovendien om het succes van onze reclame te meten. De gegevens op uw eindapparaat worden maximaal twee jaar bewaard.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming zoals bedoeld in art. 11.7a Dutch telecommunications act. Het Google-concern stuurt uw persoonsgebonden gegevens door naar de VS. De doorgifte van uw gegevens naar de VS gebeurt op basis van uw toestemming zoals bedoeld in art. 49 lid 1 sub a in samenhang met art. 6 lid 1 sub a DSGVO. De persoonsgegevens zijn in de EU beter beschermd dan in de VS. Voordat u uw toestemming geeft, wordt u op dit feit gewezen. Met name Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen toegang krijgen tot uw gegevens zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld en zonder dat u daartegen gerechtelijke stappen kunt ondernemen. Daarom heeft het Europees Hof van Justitie in een arrest het vorige adequaatheidsbesluit (Privacy Shield) ongeldig verklaard.

Embeddings

Google Maps

Na uw toestemming verwerken wij uw persoonsgegevens samen met de dienst Google Maps, Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Wij gebruiken uw gegevens dan om interactieve (geografische) kaarten op onze website weer te geven.

Wij staan toe dat de dienst gegevens verzamelt van uw verbinding en uw webbrowser en ook reclamecookies plaatst. Door het plaatsen van reclamecookies kan Google voor elke gebruiker een eigen gebruikers-ID berekenen. Deze persoonsgegevens, die geschikt zijn voor een unieke identificatie, worden vervolgens verwerkt binnen het door Google geëxploiteerde advertentie- resp. reclamenetwerk.

Indien Google de gegevens zelfstandig verder verwerkt, met name voor het advertentienetwerk van Google, is Google hiervoor de enige verantwoordelijke. Meer informatie vindt u op Verklaring gegevensbescherming, privacystatement van Google.

Het niet verlenen van toestemming heeft alleen tot gevolg dat u de dienst van Google Maps niet kunt gebruiken. Uw toestemming kunt u ongedaan maken door privacy-instellingen te wijzigen.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming zoals bedoeld in art. 11.7a Dutch telecommunications act. De doorgifte van uw gegevens naar de VS gebeurt op basis van uw toestemming zoals bedoeld in art. 49 lid 1 sub a in samenhang met art. 6 lid 1 sub a DSGVO. De persoonsgegevens zijn in de EU beter beschermd dan in de VS. Voordat u uw toestemming geeft, wordt u op dit feit gewezen. Met name Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen toegang krijgen tot uw gegevens zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld en zonder dat u daartegen gerechtelijke stappen kunt ondernemen. Daarom heeft het Europees Hof van Justitie in een arrest het vorige adequaatheidsbesluit (Privacy Shield) ongeldig verklaard.

YouTube

Na uw toestemming verwerken wij uw persoonsgegevens samen met de dienst YouTube, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland als gezamenlijke voor uw persoonsgegevens ten behoeve van het afspelen van video's op onze website.

Wij staan toe dat de dienst gegevens verzamelt van uw verbinding en uw webbrowser en ook reclamecookies plaatst. Door het plaatsen van reclamecookies kan Google voor elke gebruiker een eigen gebruikers-ID berekenen. Deze persoonsgegevens, die geschikt zijn voor een unieke identificatie, worden vervolgens verwerkt binnen het door Google geëxploiteerde advertentie- resp. reclamenetwerk.

Indien Google de gegevens zelfstandig verder verwerkt, met name voor het advertentienetwerk van Google, is Google hiervoor de enige verantwoordelijke. Meer informatie vindt u op Verklaring gegevensbescherming, privacystatement van Google.

De Google Group verzendt uw persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten. De doorgifte van uw gegevens naar de VS gebeurt op basis van uw toestemming zoals bedoeld in art. 49 lid 1 sub a in samenhang met art. 6 lid 1 sub a DSGVO. De persoonsgegevens zijn in de EU beter beschermd dan in de VS. Voordat u uw toestemming geeft, wordt u op dit feit gewezen. Met name Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen toegang krijgen tot uw gegevens zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld en zonder dat u daartegen gerechtelijke stappen kunt ondernemen. Daarom heeft het Europees Hof van Justitie in een arrest het vorige adequaatheidsbesluit (Privacy Shield) ongeldig verklaard.

Het niet verlenen van toestemming heeft alleen tot gevolg dat u de dienst van YouTube niet kunt gebruiken. Uw toestemming kunt u ongedaan maken door privacy-instellingen te wijzigen.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming zoals bedoeld in art. 11.7a Dutch telecommunications act.

Google reCaptcha

Na uw toestemming verwerken wij uw persoonsgegevens samen met de dienst Google reCaptcha, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Wij gebruiken uw gegevens dan om te voorkomen dat er gegevens worden ingevoerd die geautomatiseerd door een robot en niet door mensenhand zijn ingevoerd. Daarbij staan wij het de dienst toe om cookies te plaatsen en gegevens te verzamelen van uw verbinding en uw webbrowser. Bovendien staan wij het de dienst om een user-ID te berekenen waarmee de gebruiker ondubbelzinnig geïdentificeerd kan worden. Dit gebeurt om het door Google geëxploiteerde advertentienetwerk te beschermen. De gegevens op uw eindapparaat worden maximaal twee jaar bewaard.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming zoals bedoeld in art. 6 lid 1 sub a DSGVO. Het Google-concern stuurt uw persoonsgebonden gegevens door naar de VS. De doorgifte van uw gegevens naar de VS gebeurt op basis van uw toestemming zoals bedoeld in art. 49 lid 1 sub a in samenhang met art. 6 lid 1 sub a DSGVO. De persoonsgegevens zijn in de EU beter beschermd dan in de VS. Voordat u uw toestemming geeft, wordt u op dit feit gewezen. Met name Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen toegang krijgen tot uw gegevens zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld en zonder dat u daartegen gerechtelijke stappen kunt ondernemen. Daarom heeft het Europees Hof van Justitie in een arrest het vorige adequaatheidsbesluit (Privacy Shield) ongeldig verklaard. Als u geen toestemming geeft, kunt u reCaptcha en de bijbehorende formulieren niet gebruiken.

Uw toestemming kunt u ongedaan maken door privacy-instellingen te wijzigen.

Recht van bezwaar

Als de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een rechtmatig belang gebeurt, heeft u het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking. Tenzij er van onze kant dwingende legitieme gronden voor verwerking bestaan, zal de verwerking van uw gegevens op basis van deze rechtsgrondslag worden stopgezet. U hebt ook het recht bezwaar te maken als uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing worden verwerkt. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet langer voor direct marketing verwerkt. De rechtmatigheid van de verwerkte gegevens wordt door het bezwaar niet aangetast.

Recht van herroeping

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment te herroepen. U kunt uw toestemming ongedaan maken door privacy-instellingen te wijzigen. Als u toestemming geeft om elektronische reclame te ontvangen, kunt u uw toestemming intrekken door (in het betreffende bericht) op de link unsubscribe (afmelden) te klikken. Voor zover er van geen andere rechtsgrond sprake is, wordt de verwerking van uw gegevens stopgezet. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die bestond voordat bezwaar werd gemaakt, blijft onverminderd.

Overige rechten van betrokkenen

U hebt ook het recht op informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Indien uw toestemming de rechtsgrondslag vormt te voor de verwerking van uw persoonsgegevens of van een met u gesloten contract, hebt u ook het recht op overdraagbaarheid van de gegevens. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie (autoriteit persoonsgegevens). Meer informatie over de toezichthoudende instanties in Europa vindt u hier.