kaart met vakantiestel

Verzekeringen

Kortlopende reisverzekering

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering zorgt ervoor dat je hulp krijgt bij ziekte, ongeval of overlijden van jou, je reisgenoten of familieleden die thuis zijn. Je kunt de reisverzekering uitbreiden met verschillende dekkingen die passen bij jouw reisgedrag. Je sluit deze verzekering af voor een bepaalde periode. Op deze pagina slechts een samenvatting van de verzekering, in de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet verzekerd is.

Wat is verzekerd?

SOS kosten: Je krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan je gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden. Daarnaast ben je verzekerd voor de extra dekkingen die je hebt gekozen.

Keuze medisch: Je hebt recht op vergoeding van medische kosten in het buitenland. Ook vergoeden we het verplichte eigen risico van je zorgverzekering.

Bagage: Je bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van je bagage. Er gelden maximale vergoedingen. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel. Een overzicht vind je hier.

Keuze bijzondere sporten: Ga je op wintersport of beoefen je een bijzondere sport? En heb je medische kosten en bagage meeverzekerd? Dan vergoeden we medische kosten bij een ongeluk. Ook schade aan eigen of gehuurde sportuitrusting is verzekerd. Lijst bijzondere (winter)sporten: klik hier.

Keuze pech op reis: Bij pech of een ongeval met eigen vervoer krijg je hulp. Als het nodig is, regelen en vergoeden we vervangend vervoer. Ook zorgen we voor vervoer van je defecte voertuig naar huis. Schade aan of diefstal van je vervoermiddel is niet verzekerd. Deze dekking is geldig in de landen op het internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) van het voertuig.

Keuze ongevallen: Krijg je tijdens je reis een ongeval waardoor je blijvend invalide wordt of overlijdt, dan heb je recht op een eenmalige uitkering.

Keuze kortlopende annuleringsverzekering: We vergoeden de kosten die de reisorganisatie jou in rekening brengt bij een annulering. Ook als je een reis moet afbreken of bij een vertraging van het openbaar vervoer op de heenreis van meer dan 8 uur, ontvang je een vergoeding. Verzekerde gebeurtenissen vind je in de voorwaarden.

Reisadvies van de overheid: Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (kleurcode rood of oranje)? Dan is de reis verzekerd.

Keuze samengestelde reis: Bij een reis waarvan je zelf de verschillende onderdelen hebt samengesteld (bijvoorbeeld vlucht, hotel en huurauto) vergoeden wij de kosten voor annulering of onderbreking. Valt één van deze onderdelen uit door een gebeurtenis uit de voorwaarden? Dan vergoeden wij de annulering van de reisonderdelen waar je geen gebruik van kunt maken.

Wat is niet verzekerd?

Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vind je in de voorwaarden.

Fraude: Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op reis ga je voorzichtig met je bagage om. Als blijkt dat je je niet verantwoordelijk hebt gedragen ten opzichte van reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen, dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico: Afhankelijk van de afgesloten dekking geldt voor Bagage een eigen risico van € 0, € 50 of € 75 per gebeurtenis. Bij Medische kosten geldt een eigen risico van € 500 voor pakket A.

Maximale vergoedingen: Voor verschillende verzekerde onderdelen van de reis- en annuleringsverzekering gelden maximale vergoedingen. Deze vind je in de voorwaarden.

Extra informatie: Woon je in België of Duitsland en heb je geen Nederlandse basisverzekering, dan vergoeden wij maximaal €30.000,- aan medische kosten.

Sporten: Bij deelname aan wedstrijden en het beoefenen van sommige sporten (zoals gevechtssporten) ben je niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen uit vier verzekeringsgebieden: 1. Europa, 2. Wereld excl. VS en Canada en 3. Wereld incl. VS en Canada, 4. Nederland. Tot Europa rekenen wij ook de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je hoort zoveel mogelijk te doen om de schade te voorkomen en te beperken. Bel in geval van nood zo snel mogelijk de alarmcentrale. Doe aangifte bij de politie als er sprake is van verlies, diefstal of vermissing van bagage. Je moet de schade kunnen aantonen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Deze begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van je reis zoals vermeld op het polisblad. Loop je vertraging op met het openbaar vervoer of beland je tijdens je reis in het ziekenhuis en kun je niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering alleen binnen de bedenktermijn van 14 dagen opzeggen als de verzekering langer duurt dan een maand. Neem hiervoor contact met Allianz Global Assistance op.

Voor het complete overzicht en/of downloaden van informatie en voorwaarden van Allianz Global Assistance, kortlopende annuleringsverzekering, klik hier.

Kortlopende annuleringsverzekering

Welk soort verzekering is dit?

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Of moet je de reis onderbreken? Dan vergoedt de reisorganisatie meestal niet de hele reissom. Deze verzekering biedt dekking voor het gedeelte dat je niet terugkrijgt, inclusief eventuele aanvullende kosten die je moet maken. in de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet verzekerd is.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden de kosten van annulering van een reis of als je de reis moet afbreken/onderbreken. Kies je ervoor om je reis om te boeken, dan vergoeden we ook deze kosten. Is het openbaar vervoer waarmee je de reis maakt meer dan 8 uur vertraagd, dan krijg je ook een vergoeding.

Gezondheid: Wij vergoeden de kosten van het annuleren of onderbreken van een reis als gevolg van overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van jezelf, een familielid of een reisgenoot. Als je door complicaties bij je zwangerschap niet kunt reizen, dan heb je ook recht op een vergoeding.

Familie: De verzekering biedt dekking als een familielid in de eerste, tweede of derde graad overlijdt of in een levensbedreigende situatie komt.

Werk: Je hebt recht op vergoeding als je de reis annuleert omdat je een nieuwe baan hebt nadat je werkloos bent geweest. Of als je buiten je schuld ontslagen bent.

Woning: Als je annuleert omdat je onverwacht een woning toegewezen krijgt, vergoeden wij de kosten van annulering. Dit geldt ook als je woning beschadigd raakt voor of tijdens de reis.

Keuze zelf samengestelde reizen: Bij een reis waarvan je zelf de verschillende onderdelen hebt samengesteld (bijvoorbeeld vlucht, hotel en huurauto) vergoeden wij de kosten voor annulering of onderbreking. Valt één van deze onderdelen uit door een gebeurtenis uit de voorwaarden? Dan vergoeden wij de annulering van de reisonderdelen waar je geen gebruik van kunt maken.

Keuze Dubbel Zeker, uitgebreide dekking bij afbreken van de reis: Hierbij krijg je bij het afbreken van de reis ook de volledige reissom vergoed, tot maximaal het bedrag op je polisblad. In alle gevallen geldt dat de reden in de voorwaarden moet staan.

Annulering reisgenoot: Annuleert je reisgenoot zijn reis en wil jij hierdoor niet meer op reis? Dan heb je recht op vergoeding, als de reden voor annulering door je reisgenoot in onze voorwaarden staat. De vertrek- en terugreisdatum moeten gelijk zijn.

Wat is niet verzekerd?

Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vind je in de voorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ramp in het buitenland: Annulering vanwege een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd.

Fraude: Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden.

Geen onzeker voorval: De verzekering biedt geen dekking als je al kon verwachten dat je de reis moest annuleren, afbreken of onderbreken toen je boekte.

Maximale vergoeding: Wij vergoeden maximaal het bedrag dat op het polisblad staat.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd voor de reis die je hebt geboekt. Het maakt niet uit waar je naartoe gaat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, beantwoord je onze vragen eerlijk. Meld de (mogelijke) annulering binnen 3 dagen bij de reisaanbieder. Je hoort zoveel mogelijk te doen om schade te voorkomen en te beperken. Je moet de annuleringsreden kunnen aantonen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Sluit de verzekering af binnen 7 dagen na het boeken van de reis. De verzekering begint op de datum dat je de verzekering afsluit. De verzekering eindigt op de datum die op het polisblad staat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering alleen binnen de bedenktermijn van 14 dagen opzeggen als de verzekering langer duurt dan een maand. Neem hiervoor contact met Allianz Global Assistance op.

 

Voor het complete overzicht en/of downloaden van informatie en voorwaarden van Allianz Global Assistance, kortlopende annuleringsverzekering, klik hier.

Allianz logo

© Active on holiday, 18.12.2019

Wijzigingen in de programma's evenals eventuele schrijffouten, drukfouten en/of berekeningsfouten voorbehouden! Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Alle verzekeringen vallen onder de verantwoordelijkheid van Allianz Global Assistance, Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam. www.allianz-assistance.nl

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen!
Edwin Schollen
boek nu